Navigácia

Navigácia

  Zoznam predmetov

  WWWNázovSkratka
  Anglický jazyk ANJ
  Etická výchova ETV
  hudobná výchova HUV
  Informatická výchova IFV
  matematika MAT
  náboženská výchova NBV
  pracovné vyučovanie PVC
  prírodoveda PDA
  Prvouka PVO
  slovenský jazyk a literatúra SJL
  Správanie SPR.
  Telesná športová výchova TSV
  telesná výchova TEV
  vlastiveda VLA
  výtvarná výchova VYV

  © aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola
   Demjata 57, 08 213
  • 051/7789247

  Fotogaléria