Navigácia

Navigácia

  Zoznam učební a kabinetov

  Názov Skratka Kapacita
    Druháci D 0 Mgr. Katarína Adamčáková
  II.
    Ihrisko I 0
    Knižnica K 0
    Počítačová učebňa P.Uč. 10 III.
    Prváci P 0 Mgr. Viera Čorovčáková
  I.
    Rozcvičovňa R 0
    Štvrtáci Š 0 Mgr. Mária Frimerová
  IV.
    Tretiaci T 0

  © aScAgenda 2018.0.1083 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.01.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola
   Demjata 57, 08 213
  • 051/7789247

  Fotogaléria