Navigácia

Navigácia

  Zoznam tried

  Názov
  I. Triedny učiteľ Mgr. Viera Čorovčáková
  Učebňa Prváci
  II. Triedny učiteľ Mgr. Katarína Adamčáková
  Učebňa Druháci
  III. Triedny učiteľ Mgr. Mária Frimerová
  Učebňa Počítačová učebňa
  IV. Triedny učiteľ Mgr. Mária Frimerová
  Učebňa Štvrtáci

  © aScAgenda 2018.0.1083 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.01.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola
   Demjata 57, 08 213
  • 051/7789247

  Fotogaléria